Inför kommunstyrelsens möte i går kväll, måndag, hade alliansgruppen, delar av Liberalerna och Miljöpartiet förberett ett flertal ärenden för att möjliggöra ett majoritetsskifte i kommunen. Men ärendena hade inte förberetts på rätt sätt och Liberalerna hade inte kommit överens under sitt senaste medlemsmöte, så något maktövertagande i kommunen blev det inte - åtminstone inte vid måndagens möte.

Nu har allianspartierna begärt att ett extra sammanträde för kommunstyrelsen samt ett extra fullmäktigesammanträde ska arrangeras före sommaren.

Extra möten har ledamöterna i kommunstyrelsen rätt att begära om det finns tillräckligt med viktiga ärenden att ta upp, men tidpunkten bestämmer enligt reglerna däremot ordföranden i kommunstyrelsen som är Ibrahim Khalifa (S). Även i kommunfullmäktige har en Socialdemokrat, Gun Eriksson, ordförandeposten.

En stund innan kommunstyrelsens möte började påpekade Socialdemokraterna, enligt ett pressmeddelande från allianspartierna, att det fanns formaliafel i rubrikerna till flera av ärendena om nytt styre i kommunen. Kommunens kansli hann inte ändra alla ärenden innan mötet började varför 23 av de 26 ärenden, som den nya regnbågskoalitionen från början bett om att få lägga till på dagordningen, togs bort igen.

– Vi hade förberett 26 ärenden som har med majoritetsskiftet att göra. När formaliafelen uppdagades valde vi att dra ur ärendena för att få tid att göra allt på ett korrekt och riktigt sätt. Det är naturligtvis beklagligt, men den nya koalitionen är helt överens om att inte runda processer och demokratiska regler samt lägger stor vikt vid att sköta allt på rätt sätt redan från början, säger oppositionsrådet Olov Holst (M) i ett pressmeddelande.