I januari i fjol avslog Jordbruksverket mannens ansökan om det tillstånd som krävs för att få handla med hotade djurarter inom EU.

Jordbruksverket hänvisar till en importrestriktion från EU.

På grund av att Kanada inte är med i EU får brunbjörn inte föras in i unionen. Detta för att det inte är säkerställt att importen inte försämrar bevarandestatusen för brunbjörn i Kanada, enligt Jordbruksverket.

Mannen överklagade till mark- och miljödomstolen med önskan om dispens. I sin överklagan skriver han att jakten i Kanada är starkt reglerad, att det krävs tillstånd för varje art, att jaktvärden måste närvara under jakten samt att han har exporttillstånd för trofén från Kanada.

Men mark- och miljödomstolen hänvisar bland annat till konventionen för reglering av handel med vissa utrotningshotade vilda djur och ger Jordbruksverket rätt. Sigtunabons motivering är inte skäl nog för en ändring, enligt domstolen.