Vikingarännet äger på söndag 19/2 rum för 18:e gången, i år i Sigtuna. Skridskoloppet börjar klockan åtta på monrgonen och lockar över tusen besökare.

I år kommer även ett tiotal nyanlända ungdomar under ledning av lärarna Martin Lindén och Mikael Söderblom från Sigtuna kommuns Naturskola att vara med.

Under terminen har de träffats 4–5 heldagar för att lära sig om svensk natur, friluftsliv, naturkunskap och teknik. Det första projektet för terminen är vintersport och Martin Lindén har bjudit in dem till att åka Vikingarännet.

Steget ut i naturen eller friluftslivet kan vara stort, speciellt för dem som inte har vuxit upp i Sverige och fått naturen med sig som barn, enligt pressmeddelandet från Friluftsfrämjandet, som tillsammans med Svenska Skridskoförbundet anordnar Vikingarännet.

De nyanlända deltagarna är från Afghanistan, Eritrea, Mongoliet, Syrien, Kanada och Italien.

Martin Lindén hoppas att Vikingarännet ska vara en början till att de kan känna sig som hemma i Sverige, få nya bekantskaper och att de ska kunna hitta egna vägar ut i naturen i framtiden.