Allt fler äldre drabbas av ofrivillig ensamhet. Ensamhet kan slå till långsamt eller plötsligt, till exempel om personer eller husdjur som står en nära går bort. För att minska äldre invånares ensamhet startade kommunen 2015 projektet Aktiv senior.

– Den är tänkt som ett inslag för att minska ensamheten för de äldre som bor kvar i sina ordinarie boenden, säger Birgitta Enblom som är verksamhetschef för äldreomsorgen i kommunen.

Det är genom det webbaserade verktyget Aktivitetsguiden äldre kan hitta aktiviteter i närområdet. Hemsidan fungerar som en samlingsplats för alla aktiviteter i kommunen som kan passa äldre. Där kan man registrera sig, hitta aktiviteter eller få kontakt med andra.

– Jag tror det kan vara bra för de som har behov av att hitta aktiviteter, säger Birgitta Enblom.

Flera organisationer och föreningar är anslutna till projektet och lägger via aktivitetsguiden upp information om sina aktiviteter, bland andra Korpen, PRO och Husby-Ärlinghundra hembygdsförening. Hur många äldre som blivit mer aktiva tack vare aktivitetsguiden är dock inte undersökt.

– Kommunen måste satsa lite mer på att nå ut till folk. Vi hoppas att det ger effekt längre fram, så vi fortsätter att stötta det här projektet, säger Kaj Winberg från föreningen SeniorNet Sigtuna Märsta.