Sedan ­höstterminens början har ett tiotal föräldrar hört av sig till kommunen och protesterat mot att alla barn, oavsett religiös tro, har serverats halalslaktad kyckling i skolan.

– Vartefter att samtalen kom in så kände jag att det här inte är en fråga som vi ska ta strid om. Vi har försökt att göra något som vi tror är bra. Men nu när det blev så här backar vi och ser över våra menyer, säger Tony Lööw, förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen.

Enligt Pernilla ­Thalén, som är kostkonsulent på Sigtuna kommun, har halalgodkänd kyckling funnits på den ­ordinarie menyn i flera år.

Den halalgodkända kyckling som Sigtuna kommun köper in kommer oftast från Aars i Danmark, som enligt henne följer ­svenska djurrättsregler.

Kommunen köper också en del fågelprodukter från svenska anläggningar,­ som inte är halalgodkända.

Anna Larsson var en av dem som reagerade när hon fick veta vad hennes son fick äta på förskolan. Anna Larsson heter egentligen någonting annat och vill vara anonym.

– Jag tycker det är fel att tvinga min son att äta mat som vi inte äter av etiska skäl. Mina barn har väl lika stor rätt att inte äta halalkost som de som vill göra det? säger hon.

Anna Larsson anser att kommunen har brustit i att informera om vad som verkligen ingår i menyn.

Tony Lööw medger att kommunen kunde ha hanterat situationen bättre, genom att från början vara tydligare med hur man planerade att förändra matsedeln.

– Vi kunde inte förutse att det här skulle väcka den reaktion det gjorde. Hade vi förstått det så hade vi kanske hanterat det här på ett annat sätt, säger han.

Från och med vecka 45 upphör serveringen av halalgodkänd kyckling till de barn som inte uttryckligen önskar det. En ­total översyn av menyerna kommer att påbörjas 1 januari 2015.