I januari uppmärksammade Sigtunabygden problemen med Skepptuna skolas avlopp. Flera klagomål har kommit in de senaste åren men det är först i år som kommunen vidtagit åtgärder.

– Problemet har varit att utloppsledningarna inte har fungerat som de ska. Något har hänt så att vattnet har åkt ut på åkern bredvid skolan, säger Desideria Bokell, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Sigtuna kommun.

En bonde Sigtunabygden pratade med tidigare i år berättade att avloppsvatten har hamnat på en del av den åkermark som han brukar. Dessutom ska avloppsvatten även ha hamnat på fotbollsplanen och avföring samt toalettpapper från skolans toaletter ska ha hamnat i dikena. Men nu är problemet löst tills vidare.

– Det är löst på så sätt att det befintliga avloppssystemet är pluggat, säger Desidera Bokell.

Avloppsvattnet leds nu till en sluten tank vid skolan som töms dagligen.

– Det är bara provisoriskt tills de anlägger den nya anläggningen, säger Desidera Bokell.

Målet är att den nya anläggningen ska vara klar någon gång under hösten.