Stadsbyggnadskontoret ska anlägga hastighetsdämpande åtgärder på ett antal vägsträckor i Sigtuna kommun, enligt ett pressmeddelande.

Längs Nyborgsvägen i Rosersberg ligger både förskola och skola. Där väljer stadsbyggnadskontoret att sätta upp en fartkamera för att få ner hastigheten på bilarna.

Munkholmsvägen och Tilskogsvägen i Sigtuna är båda smala och saknar gång- och cykelbana, men att bredda vägen har inte varit något alternativ, enligt Evalena Lindqvist (S), bygg- och trafiknämndens ordförande.

I stället skapas en upphöjning av vägbanan vid korsningen av de båda vägarna, för att sänka hastigheten och höja säkerheten.