Efter ett långt sommarlov från skolgårdens raster ska de tillbaka till vardagen. Kanske rasten är den del av skoldagen som är den värsta. Minuter som segar sig fram med en rädsla i kroppen, en rädsla för hån, elaka skratt, viskningar och kanske till och med hot från andra elever.

På St:a Gertruds skola i Sigtuna och i Valstaskolan har elever fått gå en utbildning via ett antimobbningsprojekt som Skolverket håller i. Vi skriver om det i den här veckans tidning.

En av deviserna i projektet har varit att man ska bemöta andra som man själv vill bli bemött. Tänk om vi alla skulle börja leva lite mer efter den devisen i vårt individualistiska samhälle. Alla mår bra av att känna sig sedda, hörda och bli bekräftade.