Från den 10 december får SJ en ny tidtabell. Totalt handlar det om att sju avgångar från Märsta mot Uppsala ställs in. I dagsläget är det 29 avgångar om dagen, som ska minskas ner till 22. Detta för att trafikanter som reser mellan Stockholm och Uppsala ska kunna spara in tid. Totalt kommer antalet avgångar Stockholm - Uppsala att bli 37 istället för 29, varav 15 alltså kommer att hoppa över Märsta och Knivsta.

En arg insändare till Sigtunabygden frågar sig om detta är SJ:s tidiga julklapp till pendlarna.

– Jag undrar om kommunledningarna känner till detta och har försökt agera. Sigtuna kommun lanserar sig ju gärna som en kommun med förträffliga möjligheter till arbetspendling till både Uppsala och Stockholm. Detta rimmar illa med tillväxten som sker i kommunerna. Ändringarna förefaller vara en följd av att SJ förverkligar sina löften till Uppsalaborna om fler direkttåg, men det sker på bekostnad av resenärer från bland annat Märsta, som saknar realistiska alternativa resealternativ för dagspendling, skriver Susanna Söderman.