Nyligen skrev Sigtunabygden om Märstabon Sam som lider av social fobi efter många års mobbning.

Nyligen skrev Sigtunabygden om Märstabon Sam som lider av social fobi efter många års mobbning. Forskaren Tomas Furmark, som specialiserar sig på just social ångest eller som det tidigare kallades, social fobi, berättar här mer om sjukdomen.

Är social fobi en folksjukdom?

– Ja. Det är en folksjukdom som drabbar minst en procent av befolkningen. Många besväras av social ångest. Omkring två procent har en markant social fobi, ytterligare fem procent har en måttlig social fobi. Räknar man med alla som även har en lindrig social fobi hamnar siffran över tio procent, kanske till och med över 15 procent.

Har antalet människor med social fobi ökat de senaste åren?

– En del studier antyder att social fobi kan ha ökat bland den yngre delen av befolkningen. Detta har i sin tur diskuterats hänga ihop med ökade krav på att framträda, social kompetens och individualism i dagens moderna samhälle, jämfört med det gamla bondesamhället. Men uppskattningarna är osäkra och det finns inga riktigt välgjorda studier där man har mätt detta tillförlitligt över längre tider. Vi har också sannolikt blivit bättre på att uppmärksamma problemen.

Hur får man social fobi?

– Det finns ingen enskild känd orsak, utan det är sannolikt ett komplext samspel mellan arv och miljö. Oklart hur mycket, men 30–50 procent kan bero på genetiska faktorer. Men det betyder förstås att även miljöfaktorer är nog så viktiga. Här diskuteras inlärning genom betingning till exempel, det har hänt något obehagligt i sociala situationer som vid en redovisning eller ett muntligt framträdande. Tala inför grupp är den vanligaste sociala rädslan. Eller genom så kallad modellinlärning. Barnet som observerar sina föräldrar, syskon eller andra i sin omgivning som beter sig ängsligt och tar efter. Andra letar orsaker inom uppväxtvillkoren inte bara inom familjen utan även hur umgänget med andra sett ut. Finns mobbningserfarenheter? Har man varit impopulär bland kompisar och kommit att dra sig undan? Men det har som sagt varit svårt att peka ut enskilda faktorer. Det troliga är att man har en medfödd ”känslighet” som kan göra att man i vissa fall utvecklar social fobi beroende på negativa livshändelser och erfarenheter under livet.

Hur löser man det?

– Den psykologiska behandlingsform som rekommenderas är kognitiv beteendeterapi (KBT). Den kan även ges via nätet – så kallade Internet-KBT, vilket fungerar lika bra. KBT bygger på att man successivt utmanar tankar och föreställningar som man har kring sig själv i sociala sammanhang, samtidigt som man utmanar sin rädsla genom exponering. Exponering innebär att man i små steg utsätter sig för sådant som väcker obehag och stannar kvar i situationen tills ångesten klingar av. Till exempel att tala inför en grupp. Ju oftare man upprepar sådana exponeringsövningar desto mindre brukar ångesten bli.

Hur snabbt går det att lösa?

– Det kan gå olika fort för olika individer. I KBT jobbar man strukturerat mot målsättningar och med hemuppgifter som viktigt inslag. En vanlig behandling brukar vara kring tolv veckor. Det finns även läkemedel som hjälper. SSRI medel, serotoninaktiva läkemedel, har visad effekt och brukar tillsammans med KBT nämnas bland evidensbaserade behandlingar som rekommenderas i första hand. Har man bara problem i enstaka ”prestationssituationer”, till exempel att redovisa eller framträda inför andra kan betablockerare som inderal vara till hjälp.

Läs mer:

Han är rädd för människor