Störst kritik får områdesnamnet Steninge slottsby. Enligt Lantmäteriet är ordet slottsby ett tidigare okänt ord som inte finns med i Svenska akademiens ordbok. De tror inte att namnet kommer ge en positiv klang åt området då det ger sken av att vara kopplat till själva slottet, i form av arbetar- eller arrendatorbostäder, vilket det inte är. De föreslår istället ordet slottsskog som är mer passande då de flesta av kvarteren kommer vara belägna i skogsområdet norr om slottet. När nya kvarters- eller gatunamn ska sättas brukar kommunen tillfråga Lantmäteriet för att få namn som passar till området och tiden.

– De är tillfrågade som experter i ortnamnsfrågor, säger Kenneth Fredriksson, kart- och mätchef på Stadsbyggnadskontoret i Sigtuna kommun.

Namnen på de två planerade kvarteren Pintorpafrun och Parkmästaren får även de kritik. Pintorpafrun är en sägen om en slottsfru som går igen, hon hör dock hemma på godset Eriksberg i Katrineholms kommun i Södermanland. Då namnet inte har någon anknytning till dessa trakter anser Lantmäteriet att det bör bytas. Parkmästare är ett gammalt ord, och om titeln inte tidigare har använts vid Steninge slott föreslås ett byte till det mer moderna ordet trädgårdsmästare.

Lantmäteriet är dock inte med och fattar besluten. Ortnamnsärenden bereds av en namnberedning, deras förslag granskas och beslutas sedan av Kultur- och fritidsnämnden. Däremot är Lantmäteriets utlåtande viktigt för kommunen.

– Deras yttrande väger tungt när besluten fattas, säger Kenneth Fredriksson.