Ulf Sävström är produktionschef på Sigtuna kommuns stadsbyggnadskontor.

– Vågorna har orsakat erosion som i sin tur ätit upp jorden mellan stenarna i strandkanten. Samtidigt passar vi på att ta bort gyttja och vassa stenar, säger Ulf Sävström.

För närvarande pågår arbetet längs en cirka femtio meter lång sträcka längs viken nedanför minigolfbanan. Arbetet beräknas pågå ett par veckor.

Vilket skick är övriga Strandpromenaden i?

– Det är framför allt i det område som vi nu jobbar i som har problem. Men vi ska även se över övriga sträckor, säger Ulf Sävström.