Marie Axelsson (S) ordförande i kultur- och fritidsnämnden, svarar att hon inte håller med om kritiken.

Larz Eldbåge är en av kommunens yrkesverksamma konstnärer. Han är besviken på kommunens politiker och tjänstemän som han anser motarbetar de lokala yrkesverksamma konstnärerna.

– Konstnärerna i Sverige har generellt en ekonomiskt utsatt situation. Det är inte ovanligt med månadslöner på 14 000 kronor före skatt. Samtidigt utbildas allt fler konstnärer. Det Sigtuna kommun borde göra är att stödja sina lokala konstnärer bättre, säger Larz Eldbåge.

Hur skulle det gå till?

– Det finns flera sätt. Kommunen skulle till exempel kunna erbjuda lokala konstnärer att hyra ateljéer och gärna till rabatterat pris. Som det är nu finns det varken lokaler för konstnärer att jobba i eller att ställa ut i. Men framför allt måste de kommunala tjänstemän som ansvarar för konstinköp börja se de lokala konstnärerna och gynna dessa vid offentliga uppdrag. Att kommunen inte följer den så kallade 1-procentsregeln är ett annat problem, säger han.

Han anser att problemet ligger i att många av de beslutande tjänstemännen inte bor i kommunen och därför inte har kontakt med den lokala konsten.

Enligt Kulturanalys satsar Sigtuna kommun 1 309 kronor på konst per invånare. Är inte det bra?

– Jag vet att Sigtuna kommun lämnade de siffrorna till Kulturanalalys enkät. Det är missvisande siffror och nämndens redovisning är luddig, säger han.

Larz Eldbåge påpekar att nämndens interna redovisningen inte skiljer på vad som är kostnader för visningar, utställning, personal eller arvoden till yrkeskonstnärer.

– Under kultur- och fritidsnämndens budget är det de första sju punkterna som berör kultursatsningar och där finns bland annat bibliotek, administration och nämndverksamhet. Den enda redovisade verksamhet som jag kan se innehåller konkreta konstsatsningar är Sigtuna museum and art, men där ingår även arkeologernas löner. Sigtuna kommun hade i december 2016, 46 274 invånare. Delar man invånarantalet med Sigtuna museum and arts budget blir det inte 1309 kronor utan 258 kronor per invånare. Kultursatsningar är inte samma sak som konstsatsningar, säger Larz Eldbåge.

Marie Axelsson (S) är ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Hon har inte samma bild av läget för kommunens konstnärer.

Hur ser du på Sigtuna kommuns möjligheter att erbjuda lokala konstnärer ändamålsenliga lokaler gratis eller till reducerat pris?

– Bra, vi har öppnat upp ateljén i Konsthall Märsta en dag i veckan för vuxna konstnärer. Detta skapades med initiativ från en av våra lokala konstnärer. Konsthallen har även lyhört hjälpt olika konstnärer att använda olika kommunala lokaler då de tillfälligt varit lediga och lämpliga som ateljé. Om ateljéverksamheten i Konsthallen inte räcker till öppnar vi upp mer och fler tider.

Varför följer inte Sigtuna kommun den så kallade 1-procentsregeln?

– Sigtuna kommun har som många andra kommuner valt 0,5-procentregeln. När det är många stora byggen som vi har haft de senaste åren i Sigtuna skulle 1 procent bli för omfattande.

Hur ser du på kritiken om att Sigtuna kommun bara satsar cirka 258 kronor per invånare på konst och att siffrorna om Sigtuna kommun som lämnats till Kulturanalys är missvisande?

– Det är Konstnärernas Riksorganisation som utsett Sigtuna till tredje bästa konstkommun i landet. Detta är jag naturligtvis stolt över eftersom vi gjort medvetna satsningar inom konst och kultur under flera år. Rankningen är baserad på flera olika faktorer som bland annat att vi ger rätt arvode för utställande konstnärer enligt KRO.

Förutom Sigtuna Museum & Arts detaljbudget är det en årlig tilldelning för investeringar. Dessa baseras på 0,5-procentregeln.