Det är några välkända fakta som utgör utgångspunkt för kampanjen Tänk om, som med flygblad under torsdagen försökte nå ut till så många vuxna som möjligt i Tierp inför stundande valborgsfirande. I kampanjen som är rikstäckande samverkar länsstyrelser, kommuner, polisen, Folkhälsoinstitutet och på lokal nivå inte minst Ungdomsnätverket och Nattvandrarna.
– Ganska vanligt. Det är ungdomskonsulent Mathiaz Boströms sammanfattande bild av nuläget i Tierp vad gäller ungas alkoholbruk.
– I ytterkommunerna finns en kultur med högre grad av berusningsdrickande. Man gör som vuxna gör och så fort det finns tillfälle så ska det drickas. Det säger Ulrica Hillerstig från polisen.

Storsatsningen mot ungas drickande under vårfirandet intensifieras på måndag. På eftermiddagen samlas alla medverkande aktörer på Möbeln.
– Sedan kommer vi att nattvandra och vi hoppas kunna täcka upp centralorterna, säger Mathiaz Boström.
Så dags har polisen letat efter minderåriga med alkohol ända sedan förmiddagstid och Ulrica Hillerstig påminner om att polisen tillämpar den så kallade Kronobergsmodellen.
– Ungdomar som har alkohol har varit vittne till ett brott, så det är direktförverkande som gäller, säger Ulrica Hillerstig.
Det innebär att alkoholhaltiga drycker beslagtas och hälls ut i polisens garage. Ungdomarna och deras föräldrar har samtal att vänta.

Ungdomskonsulent Mathiaz Boström har i aktuell information till skolorna också larmat om förekomst av sniffning och boffning, alltså berusning med hjälp av lösningsmedel och drivgaser i sprayprodukter. En grupp unga i Tierp har identifierats, handlarna har uppmärksammats på problemet och nu manas föräldrar till vaksamhet mot livsfarlig och skadlig sniffning eller boffning.