Han berättar och visar bilder om storseglarens tillkomst och segling. Dagens Götheborg som stod klar 2005 är egentligen två skepp i ett.
Till det yttre en kopia av den ostindiefarare som grundstötte och sjönk vid hemkomst från sin tredje resa 1745. I innandömet en modern farkost godkänd för färd över världshaven med yrkesbesättning. Sommaren 2012 ska Götheborg ut på Europaturné.