Många arbetar deltid vid Uppsala kommun inom exempelvis äldre- eller barnomsorgen. Det rör sig i flera fall om kvinnodominerade låglöneyrken och många vill gå upp i tjänstgöringsgrad för att man har svårt att klara sig på en deltidslön.
”De medarbetare som vill arbeta heltid ska få möjlighet att göra det från och med 2013”. Så skriver alliansen i Uppsala i ett pressmeddelande där satsningen kallas ”en kraftig ambitionshöjning”.

Till att börja med ska kommunen kartlägga hur många som vill utöka till heltidstjänst och vid vilka arbetsställen det är möjligt.
–  Om man inte får en heltid inom den egna verksamheten kan det bli så att man får utöka till heltid vid en annan arbetsplats, säger Cecilia Hamenius (FP), ordförande i Styrelsen för vård och bildning.
I praktiken kan det innebära ett någon som arbetar säg 50 procent inom ett hemtjänstdistrikt får arbeta övriga 50 procent vid ett annat hemtjänstdistrikt.
Trots att alliansen slår fast att alla som vill ska ha rätt till heltid handlar det inte om någon tvingande regel.

Vad blir det då för förändring jämfört med i dag?
–  Det nya är att vi tar ett samlat grepp. Vi ska se över behovet av heltid i hela kommunens organisation och hur många som har det önskemålet, för att para ihop detta med varann, svarar Cecilia Hamenius.
Alla kommunens nära 14 000 anställda berörs. Deltid är vanligast inom kommunens egen produktion av vård och omsorg som har 2 600 medarbetare. De som inte är nöjda med sin sysselsättningsgrad uppmanas till en börja med att ta ett samtal med sin närmaste chef.