De borgerliga partierna stödda av Sverigedemokraterna röstade för medan de rödgröna var mot. Röstsiffrorna blev 43 – 38.

En av stötestenarna är att trafiken väntas öka utsläppen av växthusgaserna och den rödgröna oppositionen sa nej av miljöskäl.
–  Det framgår av utredningarna att miljö- och klimatpåverkan inte kan motverkas på medellång sikt genom kompensatoriska åtgärder. Vi kräver att främst den storskaliga handeln tas bort ur översiktsplanen, sa Monica Östman (S).

Å andra sidan väntas parken generera flera tusen arbetstillfällen vilket vägde tungt i fullmäktigedebatten.
–  Jag kan hålla med dem som pratar om miljöpåverkan men klimatkompensatoriska åtgärder kommer att finnas som en grund i detaljplanen. Förslaget kommer att skapa många arbetstillfällen och göra Uppsala mer attraktivt att bo och verka i, framhöll Mohamad Hassan (FP).

Stefan Hanna (C) röstade ja men utan att ge förslaget sitt helhjärtade stöd.
–  Det måste till miljö- och klimatkompensatoriska åtgärder genom en spårförbindelse till området. Centern kommer inte att stödja detaljplanen om det inte blir åtgärder för miljöns skull.

Planerna gäller dels 1 600 nya bostäder i och omkring Storvreta, dels 150 hektar för storskalig verksamhet. Vid ett 650 000 kvadratmeter stort område vid Fullerö finns planer för galleria, temapark, hotell och ett sportcenter.