Men än verkar bonusen vara okänd för många och för krånglig för andra.

Sångstunden närmar sig på Hornets öppna förskola. Ett av dagens samtalsämnen bland de föräldralediga som samlas på golvet med sina barn i famnen har varit jämställdhetsbonusen, regeringens reform för att öka pappornas uttag av föräldraförsäkringen.
– Bonusen är ett luftslott, för oss i alla fall. Trots att vi delar lika så kan vi ändå inte få några pengar i år. Försäkringskassan går efter kalenderår, säger Jonas Furberg som har dottern Svea med sig.
För honom kan det bli aktuellt med bonus först efter nästa år, när nästa avstämning gjorts och det syns att de delat lika på ledigheten. Men pengarna, som mest 13 500 kronor, dröjer ytterligare eftersom de med dagens regler kommer i form av avdrag på skatten.

Den här typen av snårigheter gör att många är kritiska till bonusen. En är Jeremie Bonhomme vars familj har kommit i kläm på ett sätt som han menar visar systemets trubbighet. Under en stor del av hans frus föräldraledighet har familjen levt bara på hans lön.
Hon är student och har alltså varit hemma utan egen inkomst och sparat föräldrapenningen, som kan användas till barnet fyller åtta år.
– Det absurda är att vi därför inte får ut någon bonus nu trots att vi varit hemma lika mycket. Orsaken till att vi gjort så här är ju att ersättningen till henne som student är så låg att vi skulle klara oss bättre om vi pantade burkar, säger Jeremie Bonhomme.

Artikelbild

Förra året tog bara hälften av alla som hade rätt till bonus ut den. En förklaring antas vara att kunskapen om reformen var liten. Att döma av intresset på Hornet gäller det fortfarande.
– Vi har sagt att det är så mycket annat att sätta oss in i nu när vi har barn att det här är något vi tar om vi helt enkelt bara får den. Jag känner inte till någon som aktivt räknat och lagt upp sin ledighet efter bonusen, säger Emma Eklöf vars son Harald, 10 månader, äter på en träbil.

Flera ifrågasätter bonusen som rätt väg mot ökad jämställdhet. Den räcker inte när många familjer belånat sig kraftigt, och löneskillnaderna mellan män och kvinnor är så stora som i dag, menar Jeremie Bonhomme.
– Jämställdhet är dessutom mycket en fråga om utbildning och kultur. Man kommer inte åt problemet med en så här korsiktig lösning, utan det krävs en förändring i grunden och över tid, säger han.