• måndag 1 maj 2017
  • Familjeannonser
  • Grannar
  • Lokusjobb
  • Lokus
  • Grannar
  • Evenemangsguiden
  • Uppgång.se
Spelarbetyg Uppsala-Holmalund 0-0 Fotbollsbloggen Fotbollsbloggen
Vädersponsor:

"Vi är rätt nöjda"

Utbildningarna vid Uppsala universitet fick skiftande omdömen i den nya utvärdering av högskoleutbildningar som Högskoleverket gjort.

För Uppsala universitets del fick tre utbildningar toppomdömet mycket hög kvalitet: psykologiexamen samt kandidatprogrammen i geovetenskap och geografi, medan två anses ha bristande kvalitet, magisterutbildningen i journalistik som ansågs bristande på alla punkter, och kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap.
- Vi är rätt nöjda, men inte helt. Så klart tycker vi att vi borde ha fler med högsta omdömet, och inga med brister. Å andra sidan är våra resultat helt jämförbart med övriga större lärosäten, säger Anders Malmberg, prorektor vid Uppsala universitet.