I början på juli fick boende i Arenberga ett informationsbrev om att ett ärende om bygglov inletts för en av fastigheterna i kvarteret. Villan som ägs av en privat aktör är ett enbostadshus men planeras enligt bygglovsansökan bli ett HVB-hem (hem för vård eller boende). Vilken typ av boende samt vilka som ska bo i fastigheten är oklart. Senast 21 juli ska de närboende ha inkommit med eventuella synpunkter till Sigtuna kommuns bygglovenhet. Sigtunabygden har kontaktat fastighetsägaren men utan resultat. Sigtuna kommun meddelar att ärendet kommer tas upp efter semesterperioden.