Kulturarvens världsskapande berättelser är temat. Det handlar om att historieberättandet kan ha en både social, samhällsenlig och kulturell funktion samtidigt som det kan vara ekonomisk hållbart.

Bland talarna finns bland andra Anna Österlund, från företaget Placebrander, som ska prata om konsten att marknadsföra en plats. Marie Östblom, konceptutvecklare från Bergslagssatsningen, berättar om bruksmiljöer som utvecklats till populära besöksmål och där själva platserna är grunden för platserna utveckling.

Arrangörer är Wenngarn samt Kultur och Näringsliv.