Till det svenska fotbollförbundets (SvFF) årliga representantskapsmöte den första december kommer det att finnas ett förslag, från förbundets chefsjurist Anders Hübinette, som går ut på att om en klubb flyttar sin verksamhet till en ny stad i ett nytt distrikt så får klubben börja om på den lägsta serienivån med sitt representationslag. Enligt Hübinette handlar det, enligt en artikel i Dalarnas tidningar, om att det finns en risk att "lag flyttas runt allt eftersom det kommer locktoner från kommuner eller näringsliv".

Om förändringen går igenom så väntas den gälla från och med säsongen 2019 – och påverkar därmed inte Dalkurds flytt till Uppsala. Däremot gör den det svårare för klubben att på nytt flytta någonstans om det inte skulle fungera i Uppsala.

Upplands fotbollförbund ger stöd för förslaget – som väntas gå igenom.

– Jag tror att alla distrikt är för det här, för jag har inte fått några andra indikationer, säger Carina Mattsson.

Varför är det fel med klubbar som flyttar enligt er?

– Vi tycker att argumentationen i förslaget är skäligt. Vi har inga andra synpunkter, utan det som föreslås är rimligt. När det gäller Dalkurd och Uppsala kan jag säga att vi månar om de föreningar som är här, och det är många föreningar som har framfört önskemål och varit tydliga med att det finns önskemål om förändringar på deras anläggningar där kommunen inte varit så tillmötesgående och då grinar det väl lite illa i deras ögon när kommunen tillmötesgår ett lag, i alla fall som det står i tidningen, som kommer utifrån. Det är klart att det kan finnas besvikelse då hos föreningar att kommunen inte tar hand om de som redan finns i kommunen.

´

Då Dalkurd är en elitförening har inte Upplands fotbollförbund varit inkopplade i ärendet.

– Det är SvFF som sköter det. Vi är inte alls engagerade i det och får ingen information. Utan det här är på elitnivå och då blir inte distriktet engagerat, så det här är på förbundsnivå och vi har ingenting alls att säga till om. Vi har hand om bredden i distriktet och det är deras talan jag för, säger Carina Mattsson som representerar de uppländska klubbarna i distriktsserierna (division IV för herrar division II för damer och nedåt).

Förra hösten var dock UFF med på ett möte med Uppsala kommun där det informerades om Dalkurds då eventuella flytt.

– Men i den här processen har jag inte fått någon information över huvud taget, säger Carina Mattsson.

Hur ser du på att du inte har blivit informerad?

– Jag tror att alla tycker att det är tråkigt hur det har varit med den information som har varit. Det hade varit bra om det här hade nåtts oss, det hade varit trevligt.