Den kända idrottsledaren ska även betala ett skadestånd på 5 000 kronor och en avgift till brottsofferfonden.
Tingsrätten gick därmed inte helt på åklagarens linje som hade yrkat på grov fridskränkning. Samtidigt erkände idrottsledaren delvis att han gjort sig skyldig till ofredande i form av det stora antal grova sms, mms och e-post som han skickat till kvinnan under ett års tid.
- Domen kommer inte att överklagas. Min klient kan nu gå vidare med sitt liv och tycker att det är skönt att processen är över så att han kan ägna all tid och energi åt att leda sitt lag, säger idrottsledarens försvarare Mari Schaub.

Relationen har under lång tid kantats av olika incidenter som vid ett tillfälle i april 2009 då flickvännen menade att hon fick ta emot tio hårda örfilar men då inte gjorde någon polisanmälan eftersom hon var så kär i mannen.
11 juli 2009 på Grand Hotell i Saltsjöbaden rök paret ihop på nytt.
Men inte heller då gjordes någon polisanmälan utan det blev flickvännens mamma och väninnor som fick vetskap om de olika händelserna och efter det var det senare mamman som gjorde en polisanmälan.

I samband med en flygresa från Mallorca 6 juni 2010 blev den dåvarande flickvännen utsatt för nästa påhopp då idrottsledaren dunkade armbågen mot hennes huvud och sida vilket hon även själv polisanmälde.
Idrottsledaren var berusad vid några av dessa tillfällen och säger sig inte minnas händelserna och menar att de rivmärken eller sår som hon hade kom i samband med frivillig sex.
När det gäller flygresan menar han att han bara försökt väcka henne då hon sov.
De sju vittnen som var hörda bekräftade bara en del av dessa händelser och rätten menade därför att det inte kunde bli aktuellt att döma för grov fridskränkning som åklagaren yrkade på.

Ett ringa misshandelsbrott föranleder normalt ett bötesstraff. Brottet ofredande kan däremot med hänsyn till det stora antalet sms-, mms- och e-postmeddelanden som skickats och innehållen i dessa inte anses ligga på bötesnivå, menade tingsrätten.
Tingsrätten bestämde därför påföljden för den sammanlagda brottsligheten till en villkorlig dom i förening med ett kraftigt bötesstraff.

Idrottsledaren har i dagsläget ett långtidskontrakt med sin klubb och det finns inga planer på att ändra på det.
- Vi fortsätter som vanligt och det här ändrar inte på något, säger klubbens vice ordförande.