Stämningen har varit minst sagt irriterad från Sirius sida efter att Uppsala kommun gått ut med att det planeras för tre så kallade hemvister (samlingsord för omklädningsrum och övriga sorts faciliteter) på nya Studenternas IP.

Sirius hävdar att det hela tiden bara har varit aktuellt för två stycken (för dem och Uppsala Fotboll), medan kommun hävdar att det ska finns möjlighet för tre, där Dalkurd är en spekulant.

I onsdags kom UNT över ett mejl från klubbens ordförande Ove Sjöblom där han hotade med att Sirius skulle dra sig ur som spekulant för en av hemvisterna om Dalkurd blir det tredje laget och ha sin dagliga verksamhet någon annanstans, och bara spela sina matcher på den nya arenan.

”Som i alla branscher finns det även inom elitfotbollen delar av verksamheten som man vill sköta helt på egen hand och utan insyn från konkurrenter. Om vi i en tänkt framtid inför ett derby mot Dalkurd ska hålla en ”stängd träning” för att ex vis träna fasta situationer, så går inte det eftersom Dalkurd, om de har sin hemvist på arenan, inte gärna kan avhysas tillfälligt eller stängas ute från sin egen hemvist. Jämför med att två företag som konkurrerar på samma marknad, exempelvis Grant Thornton och PwC, skulle få förslaget att dela verksamhetslokaler, så tror i vart fall inte jag att det är något som de skulle kunna tänka sig. Det här exemplet är endast en liten detalj bland många som gör att vi inte vill ha hemvist på en arena där även en seriekonkurrent, det må vara Dalkurd eller någon annan förening, har sin hemvist”, skrev Sjöblom bland annat.

Under fredagsmorgonen träffades Uppsala kommun (Josefine Åhrman, idrotts- och fritidschef och Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör) och Sirius (Ove Sjöblom, ordförande och Michael Lundgren, klubbchef) för att reda ut det hela.

– Vi har inlett en dialog om möjligheterna att hyra delar av arenan för gym, rehab, omklädningsrum och andra faciliteter. Det här var ett första steg och vi kommer att behöva träffas fler gånger, säger Josefine Åhrman.

Hur ser du på Sirius kritik mot tre hemvister?

– Fokus från Uppsala kommuns sida är nu att inleda en relation med Sirius i första hand och sedan när vi har landat i en dialog och vet vilka behov de har så får vi ta ställning till hur vi hanterar resterande yta. IK Uppsala Fotboll är också en förening som har varit med från början i det här och ska få möjlighet att uttala sig. Vi har inte landat i något mer i diskussionen om hur många hemvister det kommer finnas plats för, utan i första hand är det Sirius och kommunen som ska landa i en hyresrelation.

Nästa steg enligt Uppsala kommun är att komma överens om ett hyresavtal med Sirius, som har som önskemål att ha lokaler för ombyte, tvätt, gym och rehab och samtidigt både träna och spela sina hemmamatcher på arenan.

– Vi kommer att träffas igen i slutet av nästa vecka som steg två. Förhoppningen är att vi då ska landa i en gemensam syn på en hyresrelation och så får vi se vad vi når, säger Josefine Åhrman.

Någon exakt hyra för vad lokalarena kommer att kosta är ännu inte helt klart, men klart att är det handlar om självkostnadspris. Tillkommer gör hyra för träningstider (regleras av kommunens markeringsavgift) och matcher.

– Exakt pris vet vi först när arenan är färdigbyggd, men vi ser på ett ungefär att det kan landa på 2 500 kronor kvadratmetern (per år), men det är en väldigt osäker siffra, fortsätter Åhrman som inte kan säga något om priset för matcher.

Gäller den här prislappen även för IK Uppsala Fotboll?

– Ja, det gäller för alla oavsett vilken förening som hyr in sig på den nya arenan. Kommunen subventionerar inte egna utrymmen. Det gäller för samtliga kommunens anläggningar.

Angående Dalkurd så bekräftar Josefine Åhrman att hon har träffat representanter för Borlängelaget, som i en skrivelse till Uppsala kommun i september berättar att de har för avsikt att flytta sin verksamhet till Uppsala och nya Studenternas om de får ”samma förutsättningar som andra lag som spelar och tränar på den nya arenan”.

– Jag har träffat Dalkurd en gång, det var efter den skrivelsen som de har skickat in och där vi har haft en dialog. Men vi har inte landat i något ännu, säger Åhrman.

När behöver de lämna ett besked hur de tänker göra?

– Enligt oss så inväntar vi vad de vill, och innan det så kan inte vi göra något mer från kommunens sida.

Finns det någon deadline för dem?

–Nej, det finns ingen deadline som kommunen känner till.

Sirius ordförande Ove Sjöblom om mötet:

– Vi har sagt till kommun vad vi vill och var vi står i det här. Vi har sagt att vi ska fundera på det här och så ska vi ses om en vecka, säger Sjöblom.

Fick ni något gehör för kravet om att det bara ska finnas två hemvister?

– Jag kan inte säga att vi fick något besked, men vi var väldigt tydliga med att det är det här som vi vill som tilltänkt hyresgäst.

Hur ser du på den preliminära hyresnivån (2 500 kronor per kvadratmeter)?

– Vi tycker att det låter väldigt mycket. Om vi kommer överens och får veta hur våra lokaler kommer att se ut, så är det här något vi får diskutera då. Detaljerna kring det vet vi inte.

Hur stor yta har ni som önskemål?

– Jag vet inte exakt, men säkert runt 250–300 kvadrat skulle jag tro någonstans.

Vad tror du om ett hyresavtal i nästa vecka?

– Det är väldigt optimistiskt.

Hur ser du på att det inte finns någon deadline för Dalkurd?

– Jag tycker att det är märkligt, men det är upp till Uppsala kommun. Vi har varit tydliga med vad vi vill.

UNT har sökt Dalkurds vd Cego Heskali.

Det första spadtaget för den nya arenan, som väntas stå klar 2020, tas på onsdag 8 november.