UNT kunde under tisdagen visa en ny skiss över "nya" Studenternas där en extra hemvist har lagts till jämfört med tidigare ritningar som UNT tagit del av där den delen går under rubriken "rehabgym". Att detta skulle vara något nytt förnekar dock Stadsbyggnatsförvaltningen som säger att det har varit planerat för tre hemvister på den nya arenan sedan start.

– Det har hela tiden varit meningen att det ska vara tre hemvister från förvaltningens sida. Det blir tre hemvister, det är helt fastslaget, säger Mats Norrbom, Stadsbyggnadsdirektör vid Uppsala Kommun.

Ändå säger Sirius och Uppsala Fotboll att det från början var tal om två precis som ritningarna visar?

– Jag tycker att vi har varit tydliga från vår sida, det måste vara någon missuppfattning. Förvaltningen hade en genomgång med Sirius och IK Uppsala och det är idrotts- och fritidsnämnden som ställer kraven på hur arenan ska utformas, säger Norrbom.

Sirius har suttit och ritat med Sportfastigheter och arkitekter. Var det i onödan?

– Det är inte min uppfattning. De synpunkter som Sirius har inkommit med har jag uppfattat att vi har tagit hänsyn till och det handlar om att ytorna ska räcka till. Sirius har varit med i framtagandet gällande deras hemvist, men att det ska vara tre hemvister är ingen nyhet utan så har det varit från början.

Varför finns det ritningar med två hemvister?

– Utgångspunkten har alltid varit tre hemvister, men jag vet att det har funnits flera alternativa förslag under åren men dessa har aldrig varit fastställda av förvaltningen. Detta kan ha bidragit till missförstånd, säger Norrbom.

I skissen som UNT publiceras syns alltså ett gym där den tredje hemvisten nu är inplanerad.

Blir det inget gym?

– Jag kan inte gå in i detalj på vad som planeras. Klubbarna hyr ytor från oss och det är råa ytor som man själv kan styra över.

Stadsbyggnadsförvaltningen har nu kallat Sirius till ett möte i veckan för att reda ut det hela.

– Det måste ha skett en missuppfattning. Jag är väldigt förvånad när jag hör det och vi har kallat Sirius till ett möte i närtid den här veckan. Jag utgår från att vi löser det på bästa sätt och det är jätteviktigt att lyssna på Sirius önskemål.

Samtidigt bekräftar Stadsbyggnadsförvaltningen, precis som UNT skrev under tisdagen, att det är tre lag som för tillfället visat intresse fr ytorna: Sirius, Uppsala Fotboll och Dalkurd.

– Självklart är det så, men det kan finnas andra klubbar också, säger Norrbom.

Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden, säger såhär om varför man har planerat för tre hemvister från början.

– Det här är en anläggning som ska stå länge och vi vill ha så mycket verksamhet som möjligt. Vi vill ha liv och rörelse på arenan, men kan vi dessutom få in permanenta hyresgäster som hyr in sig på heltid så är det en viktig intäkt. Det är en anläggning som kostar mycket pengar och kan den nyttjas mycket så kan vi få in intäkter. Det är verksamhet och ekonomi i det, säger Malmström.