Debatt Dalkurds flytt från Borlänge till Uppsala har rört upp känslor från flera håll och kanter. Nu svarar Rickard Malmström (MP), Loa Mothata (S), och Mohamad Hassan (L) på kritiken i ett gemensamt debattinlägg.

Uppsala kommun investerar en halv miljard i att bygga en toppmodern fotbollsarena på Studenternas. Kommunen satsar 50 miljoner kronor för att Sirius ska kunna spela sina hemmamatcher i allsvenskan på Studenternas innan och under tiden arenan byggs. Det här är en av kommunens största idrottsinvesteringar i ett ekonomiskt läge där Uppsalabornas resurser ska förvaltas på bästa sätt.

Dialog förs fortlöpande med IK Sirius och IK Uppsala om deras behov och önskemål på nya arenan och de är de första som erbjuds att välja vilka delar de önskar hyra in sig i. De ytor och delar som blir över ska vi inte låta stå tomma och outhyrda utan de ska hyras ut till annan förening eller verksamhet. Kommunen har ansvar för hur vi använder våra gemensamma resurser gentemot alla Uppsalabor. Under byggnationen är det endast Sirius som får spela sina matcher på Studenternas, med anledning av att byggnationen skulle försenats samt fördyras om fler ska spela.

Dalkurd meddelade sommaren 2016 att de övervägde att lämna Borlänge och att Uppsala var ett alternativ. Beslutet att flytta till Uppsala är helt och hållet Dalkurds och ingen annans. De har inte bjudits in av Uppsala kommun att etablera sig här. En kommun kan däremot inte neka en förening att bedriva sin verksamhet då vi i Sverige har fri etableringsrätt där människor, företag och organisationer har fri rätt att flytta och etablera sig där de själva vill. Detta är det samhälle vi vill ha. Att idrottsföreningar av kommersiella skäl väljer att flytta kan man ha synpunkter på, men det är en fråga för idrotten att svara på och inget kommunen ska bestämma över. Kommunen erbjuder förutsättningar för idrotten att utöva sin verksamhet och ska enligt lagen behandla alla föreningar i kommunen lika.

Uppsalas föreningar, nya som gamla har förtur till träningstider, men finns det lediga tider som ingen utnyttjar vill vi inte neka företag, föreningar eller privatpersoner även utanför Uppsala att hyra. Dessa får däremot inte hyra träningstider för så kallad subventionerad markeringsavgift. För att få hyra träningstider för subventionerad markeringsavgift måste föreningen vara skriven och etablerad i Uppsala. Detta är reglerat i kommunens markeringsavgifter som är tagna av kommunfullmäktige.

Om Dalkurd som förening etablerar sig i Uppsala kan inte kommunen inte säga nej till föreningen att hyra in sig i kommunens anläggningar på lediga tider. Dalkurds förfrågan till Stockholm och Västerås handlade, till skillnad från Uppsala, enbart om att hyra matcharena och inte att etablera sin förening där. Uppsala kommun har i likhet med dessa kommuner nekat Dalkurd att hyra Studenternas som matcharena under byggtiden, eftersom anläggningen redan är upptagen av IK Sirius.

Dalkurd har under året ställt en rad frågor till kommunen gällande möjligheter att spela på Studenternas och vilka träningsmöjligheter som finns. Kommunen har svarat på frågorna på samma sätt som vi skulle svarat andra föreningar som ställt samma frågor. Självfallet måste Dalkurd anpassa sig efter de förutsättningar som finns. Sirius och andra lag har till exempel redan inbokade tränings- och matchtider på våra anläggningar och de ändras inte för att ett annat lag ska få plats.

I takt med att kommunen kraftigt växer ökar behovet av anläggningar och träningsytor och Uppsala kommun är inne i en kraftfull utveckling av infrastrukturen för idrotten. I en nationell jämförelse ligger vi i toppskiktet på satsningar när det handlar om idrotts- och fritidsanläggningar. Kommunen anlägger bland annat konstgräsplaner som utökar träningsmöjligheterna avsevärt jämfört med naturgräset som begränsas av väder och bara kan användas i viss utsträckning på grund av slitage. Kommunen anlägger en rad nya konstgräsplaner, bland annat i Ekebydalen och vid Johannesbäcksskolan utöver Studenternas, och tillsammans med befintliga planer på Löten och Österängen så kommer det finnas gott om bokningsbara elitträningsytor, särskilt dagtid. Det är kommunens skyldighet att se till att dessa satsningar används i största möjliga utsträckning.

Satsningar genomförs också på Löten under 2018 med nya omklädningsrum, toaletter, kiosk och förråd. Idag finns det dock inga lediga träningstider på Löten, som är Sirius och IK Uppsalas träningsanläggning, så där är det inte aktuellt för nya föreningar att hyra in sig. Att träna på Österängen dagtid kan däremot vara en möjlighet för Dalkurd, vilket nu undersöks. Kommunen gör dock inga investeringar för att anpassa anläggningar för att Dalkurd väljer att flytta till Uppsala. Vi vill också med stor tydlighet dementera rykten om att kommunen skulle ha ordnat bostäder för spelare i Dalkurd. Uppsala kommun har aldrig och kommer givetvis aldrig att ordna bostad åt något lag.

Invid Österängen finns en ledig grusplan som inte används och där har Dalkurd uttryckt önskemål om att teckna ett arrendeavtal till marknadshyra med kommunen för att uppföra moduler som bekostas av dem själva. För att få sätta upp moduler på den hyrda marken krävs bygglov. Dalkurd ansvarar helt och hållet själva för att söka detta bygglov och vänta på bygglovet som alla andra samt att bekosta alla egna faciliteter. Modulerna kan innehålla omklädningsrum, förråd och möjligen kansli. Grusplanen är sedan länge detaljplanlagd som en idrottsyta.

Kommunen anlägger inte heller gym. Anledningen till detta är att kommun inte ska konkurrera med kommersiella gymverksamheter. Däremot kan föreningar hyra ytor för att inreda egna gym, vilket exempelvis är fallet på den nya anläggningen på Studenternas. Möjligheten finns också att anlägga temporära gymlösningar via moduler.

Österängen är under projektering vilket beslutades 2015 i samband med beslutet om Studenternas. Planvärme är redan fördraget och installation är förberett sedan tidigare men värmen är inte inkopplad. Om inkopplingen tidigareläggs utifrån Dalkurds behov av att träna vintertid ska den ökade driftskostnaden under tidigareläggningen bekostas av Dalkurd. Arenan ska byggas om så att den klarar elitnivå för amerikansk fotboll och IK Uppsala vill även kunna spela sina matcher där. Vad det gäller skolornas behov av Österängen för friidrotten så planeras redan sedan tidigare att utnyttja nya IFU arena och den nya funktionella och moderna friidrottsanläggningen som byggs vid Gränby.

När Studenternas är färdigbygd vill kommunen använda arenan för såväl breddidrott som elit samt många event. Kommunen vill erbjuda IK Sirius och IK Uppsala att förlägga sina träningar och matcher på Studenternas. Vår målsättning är att kommunen tillsammans med alla föreningar som är verksamma i Uppsala ha kontinuerlig dialog om hur Studenternas bäst kan lyfta Uppsala genom innehåll och aktiviteter.

Det är förståeligt att det väcker frågor och viss oro när ett nytt allsvenskt lag vill etablera sig i vår kommun. Uppsala är en idrottskommun och vi vill inte bara se elitidrott, utan också verksamhet på bredden och djupet som når alla åldrar, inte minst våra barn och ungdomar. Det är vårt ansvar och det ska vi fortsätta skapa förutsättningar för.

Rickard Malmström (MP), ordförande idrotts- och fritidsnämnden

Loa Mothata (S), 1:e vice ordförande idrotts- och fritidsnämnden

Mohamad Hassan (L), 2:e vice ordförande idrotts- och fritidsnämnden