Som UNT tidigare skrivit om så fanns det i Kingsley Sarfos avtal en klausul om att familjen Strand, som tog Sarfo till Sverige en gång i tiden, skulle ha en stor del av transfersumman. Nu är dock frågan om den klausulen är giltig. Sirius hävdar nämligen att Soccersoldier, som är den akademi som Sarfo kom från, inte är någon klubb som Sarfo spelat för och därmed inte kan göra anspråk på pengarna. Sirius har därför valt att inte betala några pengar till Soccersoldier och familjen Strand för tillfället. UNT kan avslöja att det rör sig om hela 7,5 miljoner kronor som tvisten handlar om.

– Vi för diskussioner om vissa saker med familjen Strand och den ghananska akademin. Vi har fått övergångspengarna från Malmö FF, men inte betalat ut det som ska tillfalla akademin och Strand enligt dem. Det finns oklarheter, säger Sirius ordförande Ove Sjöblom.

Det handlar om huruvida Soccersoldier kan räknas som Sarfos klubb?

– Jag vill inte gå in på vad som är grunden för våra olika ståndpunkter.

... men ni är inte överens?

– Nej, då skulle det här inte vara en fråga. Vi har inte samma uppfattning ännu och har begärt vissa klargöranden, säger Sjöblom.

Den som företräder familjen Strand och Soccersoldier är Marie Strand, som är ledamot i bolagets styrelse.

– Sirius är inte villiga att hålla det som vi var överens om, vi har ett kontrakt. Har jag en överenskommelse så håller jag vad jag lovar och det är jättetråkigt för Sirius som jag verkligen har i mitt hjärta, säger Strand.

Sirius hävdar alltså enligt UNT:s uppgifter att Soccersoldier inte kan räknas som Sarfos klubb och att man därmed bara behöver betala ett mindre utbildningsbidrag. Kan parterna inte komma överens så avgörs ärendet i Svenska Fotbollförbundets skiljenämnd.

– Man kan inte sia om det alls egentligen, det återstår att se. Vi har en pågående diskussion, säger Ove Sjöblom.

– Vi kommer att fortsätta processen, säger Marie Strand.