Tyska experter kritiserar att kärnavfallet från nedlagda Barsebäck förvaras i bergrum under havet. När de fylls med vatten kommer nämligen radioaktiva partiklar att läcka ut. Det rapporterade SR:s Upplandsnytt på fredagsmorgonen.

Metoden Forsmark använder sig av kallas SFR, slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall. Det rör sig om 130 000 kubikmeter radioaktivt avfall som ska förvaras i bergrum 50 meter under Östersjön, i närheten av den uppländska kusten. Bergrummet kommer att fyllas med vatten från havet och långsamt börja läcka radioaktivitet, något som enligt planerna ska ske tillräckligt långsamt för att hålla sig under tillåtna gränsvärden.

SKB, Svensk kärnbränslehantering, planerar att söka tillstånd för att bygga ut förvaret för att även få plats med rivningsavfall, men har stött på motstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten som anser att de borde utreda andra platser lämpligare ur strålsäkerhetssynpunkt.

Och enligt Gerhard Schmidt från forsknings- och konsultbyrån Öko-institut i Tyskland är SFR-metoden förlegad.
– Ingen i Tyskland skulle acceptera en så grunt liggande avfallsplats, säger han till Upplandsnytt.

I Tyskland förvaras avfallet istället på minst 800 meters djup, och därmed ska inget kunna läcka ut på tiotusentals år.

Enligt Saida Engström, direktör på SKB, finns inga strålningsrisker med läckaget.
– Det som läcker ut ska vara på en nivå som inte leder till en ökning av aktiviteten kring anläggningen på ett avsevärt sätt. Det är de krav vi har att leva efter, och de kommer vi att leva efter, menar jag, säger Saida Engström, Svensk kärnbränslehantering, SKB, till Upplandsnytt