Om du använder Internet Explorer
Klicka här för att göra www.unt.se till din startsida eller
Välj Internet-alternativ under menyn Verktyg
Välj fliken Allmänt i fönstret som dyker upp
Skriv in http://www.unt.se/ i fältet som anger startsida, spara genom att trycka OK.

Om du använder Firefox
Dra denna länk till symbolen märkt i din webbläsare. eller
Välj Verktyg (Tools) i menyn
Välj Inställningar (Options) och klicka på Allmänt längst till vänster.
Skriv in http://www.unt.se/ i fältet som anger startsida, spara genom att trycka OK.

Om du använder Safari
Välj "Inställningar" (Preferences) under menyn Safari.
Välj fliken Allmänt längst till vänster.
Skriv in http://www.unt.se/ i fältet som anger startsida, spara genom att stänga inställningsfönstret.

Artikelbild