1. Guldjuryn består av en representant från Upplands idrottsförbund, Nordupplandsalliansen, UNT:s sportredaktion, Uppsala kommun och UNT:s redaktionsledning samt sportchefen på UNT (juryns ordförande och sammankallande).
Dessutom ingår en speciellt invald jurymedlem.

2. En omröstning bland UNT:s läsare ska genomföras på unt.se/sport och via brevröster. Vinnaren i denna omröstning får en extra röst vid sammanträdet.

3. Individuella kandidater till UNT-guldet skall tävla för en förening inom Upplands idrottsförbund eller inom UNT:s spridningsområde.
Undantag kan göras för personer med stark förankring i UNT:s spridningsområde.
Vinnaren av UNT-guldet ska vara aktiv på seniornivå.*Dessutom skall hon/han uppfylla minst en av dessa kriterier.
-- Hon/Han ska bo i, eller ha bott under en längre tid inom UNT:s spridningsområde eller Upplands idrottsförbunds verksamhetsområde.
-- Hon/Han skall ha tävlat kontinuerligt inom ovan nämnda område under det aktuella året.

4. UNT-guldet kan undantagsvis tilldelas lag.

5. UNT-guldet kan inte delas mellan flera utövare, såvida det inte handlar om lag, paridrotter etc ...

6. UNT-guldet kan tilldelas samma person flera gånger.

7. Vid eventuellt likaläge i omröstningen har ordföranden utslagsröst.