Publicerad: 2009-06-02 07:00, senaste uppdaterad: 2010-03-31 19:03
Läs upp
Laddar...

Kronprinsessan ansöker om examen - utan uppsats

Kronprinsessan Victoria har ansökt om examen vid Uppsala universitet med freds- och konfliktkunskap som huvudämne. Betygen är fina, men hon har inte gjort någon vanlig C-uppsats, och de tre terminerna har lästs in i snabb takt.
Freds- och konfliktstudier vid Uppsala universitet och väl ansedda Yale i USA, statsvetenskap i Stockholm, UD:s diplomatutbildning, kryddat med en grundkurs i teckning, Basic Drawing, vid Yale. Med de meriterna har kronprinsessan Victoria ansökt om en filosofie kandidatexamen vid Uppsala universitet.
När UNT går till Institutionen för freds- och konfliktkunskap på Gamla Torget för att ta reda på vilka delkurser hon läst och hur hon har klarat sig ges beskedet att inga uppgifter lämnas ut. Enligt lag är dock uppgifterna offentliga. Vi hänvisas till professor Peter Wallensteen, som ansvarat för kronprinsessans Uppsalastudier.
- Hon har gått huvud­delen av A-, B-, och C-nivån i Uppsala, men har också kunnat tillgodoräkna sig kurser från Yale i USA, säger han.

För en kandidatexamen krävs motsvarande tre års heltidsstudier. Studenten måste ha ett huvudämne om tre terminers, alltså 60 veckors, heltidsstudier. Förvisso har det talats om så kallade "top level-kurser", alltså på hög nivå, och "intensivkurser", men i veckor räknat når kronprinsessan inte upp till 60 inom freds- och konfliktkunskapen.
- Man kan inte räkna så. Det har handlat om intensiv heldagsundervisning, åtta timmar om dagen. I normala fall får en student cirka fyra lektionstimmar i veckan inom samhällsvetenskap, säger Peter Wallensteen.

En "vanlig" student gör en C-uppsats under halva den tredje terminen. Kronprinsessan har gjort en skräddarsydd variant i form av metodundervisning och ett "självständigt arbete", en jämförande studie av fredsbevarande operationer. UNT har bara fått tillgång till metodkapitlet och en sammanfattning på en sida.
- I studieplanen står det inte att man måste göra just en C-uppsats. Men på den här nivån måste studenten kunna göra självständiga bedömningar, utifrån teorierna i arbetet. Vi ville hitta en examensform för henne som fungerade för att kunna göra det, säger Peter Wallensteen.

Du menar att det är känsligt för vår blivande drottning och statschef att göra sådana bedömningar, och att göra dessa offentligt, bland andra studenter?
- Ja. Dilemmat är att vi samtidigt vill se att hon kan göra självständiga ställningstaganden, säger Peter Wallensteen.
I normala fall ventileras den här typen av arbeten i en grupp av studenter och lärare, där en student får ge kritik över arbetet. Så har det inte gått till i kronprinsessans fall.
- Vi har haft en muntlig diskussion där jag ställde frågorna. Men vi hade också en överprövning av ytterligare en professor för att se till att hennes arbete bedömts riktigt, säger Peter Wallensteen.

Motsvarar hennes arbete en C-uppsats?
- Ja, absolut.

Varför gick inte de här uppgifterna att få ut på institutionen, trots att de är offentliga?
- Meningen var inte att mörka. Men jag har sagt att om medier hör av sig är det bäst om jag pratar om detta. Det här har ändå en viss dignitet.
Via universitetets examensenhet går dock uppgifterna om vilka kurser kronprinsessan läst att få ut även på papper. Det visar sig att hon klarat sig bra. På merparten av kurserna har hon fått betyget Väl godkänt.
- Hon har varit mycket intresserad och starkt motiverad för det här ämnet, säger Peter Wallensteen.
Av: Niklas Skeri niklas.skeri@unt.se

Är du student och nöjd med din ekonomi?

MEST KOMMENTERAT PÅ STUDENT


 


 

Seriebloggen

Svart humor på vit bakgrund. Se fler på Isabelle Söders blogg »