Från regeringshåll öppnas nu för längre avstängningsstraff och att elever ska kunna portas från sina utbildningar.

Antalet avstängningar på grund av fusk på de största högskolorna ökade med 60 procent från 2009 till 2010, för att sedan förbli på samma nivå 2011. Det visar statistik som TT fått från de 26 lärosäten som har rätt att utfärda examen även på forskarnivå. Under 2011 blev 548 studenter avstängda för fusk, vilket var sju fler än den uppdaterade siffran för 2010.- En alldeles för stor volym, säger statssekreterare Peter Honeth på utbildningsdepartementet.

Den vanligaste formen av fusk är att kopiera från en text som någon annan författat och sedan försöka få det att framstå som egna formuleringar. Det kallas plagiat — och är lätt att göra med hjälp av internet.

I höstas presenterade Högskoleverket en rapport om det ökande fusket. I den framgår att lärosätena själva ser information som det viktigaste motmedlet. Högskolan i Jönköping har gjort en interaktiv "antiplagiatguide", som tar tre timmar att gå igenom i dess helhet.

- Okunskap är den största boven. Man vet inte vilka regler som gäller på en högre utbildning. Jag tror absolut inte att någon gör ett plagiat med vilje, säger Christoffer Gullberg, som är har ansvar för utbildningsfrågor på studentkåren i Jönköping.

Han hoppas att alla studenter går igenom hela guiden och tror inte att någon chansar med ett plagiat som kanske inte kommer att märkas.

Men det tror Göran Wahlgren, som är sekreterare i disciplinnämnden på högskolan i Jönköping.
- Den vanligaste orsaken till att studenter plagierar är, upplever vi, att man försatt sig själv i tidsnöd, säger Wahlgren.
Att utbilda och informera mot fusk är hittills en uppgift för varje lärosäte. Men det kan ändras.
- Vi överväger att ge någon central myndighet i uppdrag att garantera att det ges en sådan information, säger statssekreterare Peter Honeth.
Att utbilda studenterna bättre om att undvika fusk räcker dock inte, tror departementet.
- Man kanske ska stänga av den som fuskar en längre tid, eller helt och hållet, resonerar Honeth.

I dag får en avstängning gälla i högst sex månader. Ett tredje spår är möjligheten att ställa krav på att alla högskolor använder sökmotorer för att upptäcka plagiat — vilket de flesta redan gör.
- Det är nödvändigt att de som genomgår högre utbildning gör det med fullt förtroende från det omgivande samhället, framhåller Peter Honeth.
Tanken på tuffare tag får visst stöd från den politiska oppositionen.
- Utbildning är hårdvara på arbetsmarknaden. Det måste vara tydligt att det får konsekvenser om man bryter mot reglerna, säger Ibrahim Baylan, talesman i utbildningsfrågor för Socialdemokraterna.

Hårdare straff mot studenter som fuskar vore fel väg att gå, tror Uppsala studentkår. I stället är det satsningar och mer resurser till undervisningen som behövs. Enligt kåren handlar många fall handlar inte ens medvetet fusk, utan om bristfälliga instruktioner och handledning.
–  Att gå ut med hårdare krav hjälper knappast studenterna, det studenter behöver är bättre handledning och tydligare instruktioner, säger Hanna Stam, studentombud vid Uppsala studentkår.

Och problemet med fuskade studenter är inte det utbredda problem det i medierapporteringen kan se ut som.
– Det är en ytterst marginell andel av det totala antalet studenter som fuskar, både på lokal nivå och nationellt, säger Fatma Aksal, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar vid Uppsala studentkår.
2011 stängdes 26 av Uppsalas univeristets cirka 40 000 studenter av från undervisningen under en period på grund av fusk.