Publicerad: 2013-02-06 17:38, senaste uppdaterad: 2013-02-07 14:02
Läs upp

Untra kan ge myggpengar

Efter modernisering och utbyggnad av Untra kraftverk bör en bygdepeng utgå till Nedre Dalälvsområdet, för naturvårdande åtgärder och bekämpning av överversvämningsmygg.

Det anser Tierps kommun i sitt yttrande till Mark- och miljööverdomstolen, där Fortums planerade utbyggnad av Untra-anlägningen ska prövas.

Kommunen hänvisar till att bygdepeng är brukligt vid anläggande av kraftverk och anser att en årlig bygdepeng motsvarande minst en procent av bruttovärdet av den producerade elkraften är en rimlig nivå.

Tierps kommun ställer sig positiv till ett moderniserat och mer effektivt utnyttjande av vattenkraften, men föreslår i sitt yttrande en rad skydds- och kompensationsåtgärder.

Några av dessa är att det inte bör tillåtas en samlad tappning av mer än 250 kubikmeter per sekund genom de båda kraftverken.

Vidare vill kommunen se att man säkerställer tillräckligt stor och frekvent översvämning av Natura 2000-området för att bevara dess ekosystem. I yttrandet tillstyrks också det förslag Fortums experter förespråkat med två omlöp för icke laxartade fiskar, ett vid Tämnarån och ett mellan Untrafjärden och Båtforsområdet.

Av: Anders Badner anders.badner@unt.se

tierp arena
Från vänster Mita Bromark, Lill Lundgren, Ann-Kristine Strömberg Svärd och Susanne Thurfjell är nöjda så här långt med besökstillströmningen av Konst på väg i Tierps kommun. Bild: Christer Bergström
Foto: Christer BergströmMita Bromark, Lill Lundgren, Ann-Kristine Strömberg Svärd och Susanne Thurfjell 

Nöjda konstnärer efter rundorna

mordförsök tierp
>>Läs fler nyheter på Brottsplats Tierp

FACEBOOK.COM/LANS.LEGUE
"Dags igen, vänner! Vi har väldigt fancy biljetter till Uppsala basket-Södertälje på fredag. Vi snackar Semifinal. Vi snackar Fyrishov. Vi snackar folkfest och vi snackar VIP-platser! Någon??."


Kontakta redaktionen

Nyhetschef
018-478 15 80
E-post: tierp@unt.se
                                         >> Fler telefonnummer

 

     

 


 

Seriebloggen

Svart humor på vit bakgrund. Se fler på Isabelle Söders blogg »