• lördag 23 augusti 2014
USOPEN- kvalet har börjat Jossan on Tour Jossan on Tour
Vädersponsor:

Anstånd för vissa Bahcohus

Miljö- och byggnadsnämnden i Enköping beviljar rivningslov för merparten av byggnaderna på Bahcofastigheten i Fanna som Peab nu äger.

Undantag görs för byggnader som länsstyrelsen och Upplandsmuseet angivit bör bevaras. Det gäller bland annat den äldsta kontorsbyggnaden, höghuset och smedjan.

För dessa byggnader har nämnden beslutat om två års anstånd med beslut i frågan om rivning i väntan på att en detaljplan för området blir antagen. Även den gamla reparationsverkstaden omfattas av anståndet efter förslag lagt vid sittande bord.

Som UNT tidigare skrivit har Peab begärt rivningslov för samtliga byggnader på Bahcofastigheten. Enligt Lennart Alderén som ansvarat för ärendet vid Peabs Uppsalakontor, finns förståelse för att några av byggnaderna kan och bör bevaras. Det viktiga för Peab är att snabbt kunna riva vissa byggnader för att använda rivningsmassor från dem som fyllning i de delar av fastigheten där stora mängder jord måste forslas bort då tomten saneras.

 
  • Senaste nytt unt.se
  • Senaste nytt från 24UNT

(S) viktigaste Uppsalafrågor

Enköping