• onsdag 20 augusti 2014
"Bästa försäsongen på länge" High & Low High & Low
Vädersponsor:

Åkrar förstörda efter isbrytning

Isbrytningen vid Tämnarån ledde till översvämning och flera åkrar i Snatra stod på onsdagen under vatten.

Kommunen erkänner att röjningsarbetet kunde ha skötts bättre.

Bonden Roland Lindegrens åker stod på onsdagen under en halv meter vatten. Han befarar nu att vårens skörd är förstörd.
– Det här kommer förmodligen kosta mig minst 100 000 kronor, om jag inte kan skörda så måste jag själv köpa in allt foder, bara det går på 80 000, säger han.

Luckorna nedströms bron vid väg 76 öppnades under måndagen och is rensades vid Snatrabron för att stoppa islossning och översvämning. Men vattenvägen vid Snatra blev för bred och mängder av vatten forsade från bron utan tillräckligt flöde nedströms. Då var det för sent för Roland Lindegren och grannarna Jonas och Cecilia Robsahm att försöka stoppa vattenmassorna som ansamlades på åkern.
– Helt plötsligt låg halva åkern under vatten. Jag vet inte vad vi ska göra, om åkern blir isbränd kommer hela vallarna att förstöras, säger Cecilia Robsahm.

Roland Lindegren vill nu bygga en vall in mot skogen, för att förhindra att åns vattenmassor dränker åkrarna. Men onsdagens regnfall gjorde det svårt att få stopp på vattnet och utan ett tillstånd från länsstyrelsen att bygga vallen kan han inget göra.
– Det är tredje gången jag är med om detta och nu börjar jag bli trött på att förlora så mycket pengar. Jag har länge påtalat att jag vill gräva diken för att kunna leda bort vattnet, men länsstyrelsen ger mig nej. Nu hoppas jag på tillstånd för vallen, säger Roland Lindegren.

Thomas Kihlström, teknisk chef i Tierp, erkänner att kommunen kunde ha skött röjningsarbetet på ett bättre sätt.
– Vi skulle inte ha röjt isen vid Snatrabron först utan börjat längre nedför ån. På så vis kanske vi hade kunnat undvika att dämningarna nedströms ån brast, säger han.
Enligt Thomas Kihlström är det många problem som gjort att ån svämmat över. Botten är igenslammad och behöver rensas ur, men kommunen har inte tillstånd att muddra. Samtidigt har samordningen av olika insatser dröjt. Men Thomas Kihlström betonar också markägarens ansvar.
– Det är viktigt att markägaren ser till att sådana här saker inte händer. Som det är nu får kommunen täcka upp för sådant som är markägarens ansvar, och det belastar skattebetalarna.

Tekniska enheten på kommunen har nu skickat in en förfrågan till miljödomstolen, som ska underlätta regleringen av vattenflödena från dammen, norr om väg 76.
– Ett sådant tillstånd skulle göra att vi kan justera flödena automatiskt, utan att behöva vara på plats, säger Thomas Kihlström.

 
  • Senaste nytt unt.se
  • Senaste nytt från 24UNT

Grupp utvecklar Knivsta station

Tierp

Header Annonstorg