• fredag 19 september 2014
Nästa karriär- curling ! Jossan on Tour Jossan on Tour
Vädersponsor:

Får bygga nytt vid vatten

Ett gammalt fritidshus vid Dalälven får ersättas av ett nytt, får kompletteras med ett nytt förråd och tillbyggnad av brygga.

 Det har utskottet samhällsbyggnad i Tierps kommun beslutat och medger dispens från strandskyddet efter ansökan från en fastighetsägare i Söderfors. Fastigheten ligger norr om samhället och på Untrafjärdens västra strand. Strandskyddet längs Dalälven är 300 meter, men av beslutet framgår att fastigheten redan är bebyggd och i motiveringen konstateras att en brygga måste ligga vid vatten, att den aktuella stugan är ensligt belägen och att det den sökande vill bygga inte påverkar växt- eller djurliv eller ytterligare påverkar det rörliga friluftslivet.

 
  • Senaste nytt unt.se
  • Senaste nytt från 24UNT

Uppsalas bostadsmarknad spås bli hetare än Stockholm

Tierp

Header Annonstorg