• torsdag 23 oktober 2014
En förmiddag off tennis Jossan on Tour Jossan on Tour
Vädersponsor:

Hoppklubb åtalsanmäld

En livsmedelsinspektör vid Tierps kommun har åtalsanmält Stockholms Fallskärmsklubb för misstankar om brott mot livsmedelslagen. 

Brottsmisstanken gäller yrkesmässig hantering av livsmedel i klubbens anläggning vid Gryttjom, trots att lokalen saknar godkännande för detta och trots att klubben inte ansökt om registrering av livsmedelsverksamhet. Inspektören hänvisar i anmälan till klubbens egen information om att mat och även alkoholhaltiga drycker går att köpa i samband med fallskärmshoppning. I anmälan sägs att tillagning och försäljning av mat ”tycks ha pågått i flera års tid och vid så pass många tillfällen att livsmedelsförsäljningen inte kan räknas som enstaka tillfällen” och att ”även olovlig försäljning av alkohol har pågått”. Den ideella föreningen Stockholms Fallskärmsklubb är landets största och fältet i Gryttjom är Nordeuropas största hoppfält.

 
  • Senaste nytt unt.se
  • Senaste nytt omvärld
  • 24UNT

Vasas kanoner avfyras igen

Problemen med lokaler för socialtjänsten fortsätter

Tierp

Header Annonstorg