• torsdag 31 juli 2014
Sommarmiddagar och sommarkvällar! Jossan on Tour Jossan on Tour
Vädersponsor:

Untra kan ge myggpengar

Efter modernisering och utbyggnad av Untra kraftverk bör en bygdepeng utgå till Nedre Dalälvsområdet, för naturvårdande åtgärder och bekämpning av överversvämningsmygg.

Det anser Tierps kommun i sitt yttrande till Mark- och miljööverdomstolen, där Fortums planerade utbyggnad av Untra-anlägningen ska prövas.

Kommunen hänvisar till att bygdepeng är brukligt vid anläggande av kraftverk och anser att en årlig bygdepeng motsvarande minst en procent av bruttovärdet av den producerade elkraften är en rimlig nivå.

Tierps kommun ställer sig positiv till ett moderniserat och mer effektivt utnyttjande av vattenkraften, men föreslår i sitt yttrande en rad skydds- och kompensationsåtgärder.

Några av dessa är att det inte bör tillåtas en samlad tappning av mer än 250 kubikmeter per sekund genom de båda kraftverken.

Vidare vill kommunen se att man säkerställer tillräckligt stor och frekvent översvämning av Natura 2000-området för att bevara dess ekosystem. I yttrandet tillstyrks också det förslag Fortums experter förespråkat med två omlöp för icke laxartade fiskar, ett vid Tämnarån och ett mellan Untrafjärden och Båtforsområdet.

 

Tierp

Header Annonstorg