Vi besökte Vaksalaskolan, där man börjat se klara fördelar.