Lagom till första maj har Kristdemokraterna med hjälp av ett undersökningsföretag tittat närmare på människors inställning i frågan om föräldraledighet. De har ställt frågan om man bör lagstadga hur många månader mamman och pappan ska ta ut genom kvotering, mot om föräldrarna själva ska bestämma hur ledigheten ska fördelas.

Undersökningen, som presenterades på tisdagen, visar att en majoritet av de svarande vill att föräldrarna själva ska få bestämma. 84 procent av de svarande ställer sig bakom den åsikten. Elva procent tycker istället att riksdagen ska besluta. Fyra procent är osäkra.

Enligt undersökningen finns det inga större skillnader hur man ställer sig i den här frågan beroende på ålder. Något fler kvinnor än män vill att föräldrarna själva ska bestämma hur många månader vardera föräldern tar ut, 82 procent av männen och 87 procent av kvinnorna.

Samtidigt finns det stora skillnader i svar beroende på vilket parti man sympatiserar med. Bland de intervjuade som sympatiserade med Kristdemokraterna, samma parti som genomfört undersökningen, tyckte samtliga personer att föräldrarna själva ska välja. På andra sida skalan hittar man Vänsterpartiet, där en tredjedel av anhängarna vill lagstadga hur många månader som ska tas ut av vardera föräldern.

1048 personer ingick i undersökningen som genomfördes av undersökningsföretaget Novus på uppdrag av Kristdemokraterna. Undersökningen presenteras i samband med partiets arrangemang under första maj, då de även drar igång en kampanj kopplad till familjepolitik.