Enligt uppgifter som nått UNT har sammanlagt 26 sjuksköterskor vid neurointensiven, akuten och akutsjukvårdens intermediärvårdavdelning, AiMA, nu sagt upp sig.

– Vi blev kallade till en MBL-förhandling med arbetsgivaren i torsdags där det gjordes klart att ledningen ansåg att det var fråga om massuppsägningar och att det är en otillåten stridsåtgärd, säger Ivan Gosijer, tillförordnad ordförande för Vårdförbundets lokalavdelning.

Vårdförbundet bestrider som kollektivavtalsslutande part såväl att det är fråga om massuppsägningar som att det är en stridsåtgärd:

– De som har sagt upp sig har gjort det av personliga skäl. De orkar inte arbeta vidare under de förhållanden som kommer att råda, med längre arbetstider och mindre betalt. Det är ingen massaktion, och inget som Vårdförbundet har styrt på något sätt, säger Ivan Gosijer.

Vid förhandlingen kom parterna överens om att i ett gemensamt informationsbrev skriva till sjuksköterskorna på Akademiska och förklara den svenska modellen med kollektivavtal och vad som gäller under löpande avtalsperiod.

– Sedan informationen lämnades ut har medlemmar hört av sig, många negativa och en del mycket negativa. Det är en väntad reaktion tycker jag, missnöjet är stort med hur förhandlingarna har gått, och det här brevet var som att hälla bensin på brasan, säger Ivan Gosijer.

Enligt Björn Eriksson, styrelseledamot i Vårdförbundets lokalavdelning, lämnade facket i torsdags ett förslag till nytt lokalt avtal till landstingsledningen. Förslaget bygger i stor utsträckning på den poängmodell som finns i det avtal som gäller fram till 15 september:

– Vi har vidareutvecklat det med förslag som åtgärdar de negativa konsekvenser som det har inneburit vid sjukskrivningar och föräldraledigheter. Vi har ännu inte fått något svar från landstingsledningen, säger Björn Eriksson.

På Vårdförbundet centralt är Ann Johansson vice ordförande. Hon beskriver den nuvarande situationen inom vården som värre än någonsin, och hon har 40 års erfarenhet:

– Det har alltid varit svårt under somrarna, men nu är det svårt året runt. Den största förklaringen är stora pensionsavgångar, nu går 3000 sjuksköterskor i pension årligen. Omkring 300 går till andra yrken inom vården. Vården tappar kompetens som behövs när ny personal anställs.

Om att sjuksköterskor säger upp sig säger Ann Johansson:

– Förbundet ger inte stöd till protestaktioner, men självklart har den som inte orkar rätt att säga upp sig.

UNT har försökt nå Eva Wikström, HR-direktör på landstinget, för en kommentar.