• fredag 22 augusti 2014
Vadslagning. Sätter du emot? Holmgrens innebandy Holmgrens innebandy
Vädersponsor:

Ändrad hjärnaktivitet funnen i p-pillerstudie

Kvinnor som rapporterat humörbiverkningar när de använt p-piller får mätbara avvikelser i aktiviteten i vissa områden i hjärnan om de i samband med känslomässiga uppgifter på nytt utsätts för p-pillerhormoner.

Det visar forskare vid Uppsala universitet i en studie, som publiceras i facktidskriften Psychoneuroendocrinology. I studien har för första gången aktiviteten i hjärnan undersökts hos kvinnor som rapporterat att de haft humörbiverkningar av p-piller.
– Våra resultat talar för att undersökningar av hjärnan funktion med magnetkamera kan vara ett bra hjälpmedel för att kartlägga risken för humörbiverkningar när nya p-piller provas ut, säger läkaren Malin Gingnell, som tillsammans med professor Inger Sundström-Poromaa är huvudansvarig för studien.

De allra flesta kvinnor som tar p-piller är nöjda med sin preventivmedelsmetod. Samtidigt finns en betydande minoritet som tycker att p-pillren har så negativa effekter på humöret att de slutar använda dem.
– Trots att kvinnor använt p-piller i mer än 50 år vet vi förvånansvärt litet om de bakomliggande orsakerna till psykiska biverkningar som nedstämdhet, irritabilitet och humörsvängninga, säger Malin Gingnell.

Den nya studien omfattar 34 kvinnor som hade slutat använda p-piller på grund av att de tyckt sig märka ett samband mellan dem och negativa effekter på humöret. Med slumpens hjälp fördelades de på en grupp som på nytt fick äta p-piller och en grupp som fick till utseendet identiskt lika overksamma placebotabletter.

Både före och under de fyra veckor behandlingen pågick förde kvinnorna dagbok över olika psykiska symtom. Vid två tillfällen under behandlingscykeln genomgick de också ett speciellt känslotest samtidigt som hjärnans aktivitet undersöktes med magnetkamera.

Dagböckerna visar att ungefär en tredjedel av kvinnorna som fick riktiga p-piller hade påtagligt fler negativa psykiska symtom i form av nedstämdhet, humörsvängningar och trötthet, både i jämförelse med kvinnorna som fick placebotabletter och jämfört med sig själva när de inte tog p-piller.

Undersökningarna med magnetkamera påvisade också skillnader mellan kvinnorna som fick p-piller och kvinnorna som fick placebotabletter i aktiviteten på flera ställen i hjärnan som har betydelse för bearbetningen av känslor.
– Detta kan hänga samman med de negativa psykiska symtomen, säger Malin Gignell.
Samtidigt påpekar hon att det rör sig om en förhållandevis liten studie av en specifik grupp kvinnor och att det därför krävs fler och större liknande studier av om och hur p-piller påverkar hjärnan.

 
  • Senaste nytt unt.se
  • Senaste nytt från 24UNT

Valrörelsen hettar till

Uppsala