Den giftiga blågrön algen, eller cyanobakterien, har länge funnits i forskarnas fokus, inte minst vid Uppsala univeristet, för sin förmåga att producera vätgas med hjälp av solenergi. Den här processen kan användas för att producera el åt oss människor, men då måste effektiviteten i bakteriens produktion ökas väsentligt.
Nu har EU beslutat att finansiera ett samarbete mellan tio euoropeiska partners med tre miljoner euro, alltså cirka 25 miljoner kronor. Uppsala universitet ska koordinera projektet och får en dryg halv miljon euro. Dessutom bidar deltagarna i projektet med 1 miljon euro själva.

Målet är att kunna bygga en fabrik, driven av solenergi, som producerar alger, som genom ingenjörskonst på cellnivå ska förmås få bättre effektivitet i priduktionen av väte, alltså bränsel som vi människor kan använda i hushåll eller för att tanka fordon. Fördelen med vätgas är att den inte släpper ut någon koldioxid. I dag bygger dock alla tekniker för att producera vätgas på fossila bränslen. En soldriven algfabrik skulle kunna ändra på det. Ett av delmålen i projektet är en 1000-liters utomhusbassäng i Italien.

UNT 24 har uppmärksammat forskningen om den blågröna algens potential som energiproducent i ett program. Se programmet här (fungerar ej i mobilsajten).