Mikroblåsorna kan släppa ut sitt material i andra celler och påverka hur de fungerar.
Det visar forskare vid Umeå och Uppsala universitet i en studie, som publiceras i den välrenommerade vetenskapstidskriften PLoS ONE.
– Förmodligen har vi upptäckt en ny mekanism för hur celler kommunicerar med varandra. Det här kan öppna ett helt nytt fält när det gäller orsakerna till hjärtsjukdomar och deras behandling, säger Anders Waldenström, professor i kardiologi vid Umeå universitet.

En av forskarna bakom studien är Gunnar Ronquist, professor emeritus i medicinsk kemi vid Uppsala universitet, som var först i världen att visa att prostataceller släpper ut pyttesmå blåsor omgivna av en tunn hinna, så kallade prostasomer.

Drygt 30 år senare visar han nu tillsammans med hjärtläkare vid Umeå universitet att även hjärtmuskelceller släpper ut liknande mikroblåsor, bara någon tiotusentals millimeter i diameter. Utifrån det grekiska ordet för hjärta, kardia, har forskarna döpt dem till kardiosomer.

Kardiosomerna har renats fram från odlade hjärtmuskelceller och med avancerad teknik visar forskarna att dessa mikroblåsor innehåller såväl proteiner som fragment av dna och ”systermolekylen” rna.
– Våra experiment visar tydligt att detta genetiska material finns paketerat inuti kardiosomerna. Till skillnad från vad en del kritiker hävdat rör det sig alltså inte om dna och rna som läckt ut ur celler och fastnat på utsidan av kardisomerna, säger Anders Waldenström.

Enligt dagens läroböcker är det enbart med hjälp av proteiner, i form av olika hormoner och signalsubstanser, som celler kommunicerar med varandra. Men enligt forskarna bakom den nya studien kommer läroböckerna förmodligen snart att få skrivas om.
– Vi visar i våra experiment också att kardiosomerna kan överföra sitt innehåll till bindvävsceller och påverka hur en mängd olika gener i dessa celler slås på och av, säger Anders Waldenström.

Han beskriver kardiosomerna som ett slags kuvert för att på ett tryggt och säkert sätt föra över information från hjärtmuskelceller till andra celler.
– Fritt dna och rna i blodbanan bryts snabbt ner av enzymer, men inuti kardiosomerna är det genetiska materialet skyddat från angrepp. Samtidigt fungerar utsidan av kardiosomerna som en adresslapp för vilka celler de ska levereras till, säger Anders Waldenström.

I pågående experiment undersöker forskarna kardiosomer från möss med en ärftlig hjärtmuskelsjukdom, men de ska nu gå vidare och bland annat utveckla metoder att mäta kardiosomer i blodprov från människor.
– Det är också viktigt att andra forskargrupper återupprepar våra experiment och får samma resultat som vi har fått. Det här är början på ett forskningsområde som kan bli hur stort som helst. Vi har bara börjat glänta på dörren till kardiosomernas betydelse för hälsa och sjukdom, säger Anders Waldenström.