Fredagen var tredje dygnet då Cosmic, landstinget i Uppsala läns journalsystem som samtliga vårdgivare ska ha tillgång till, drevs med reservsystem. Det innebär att endast elektroniska läskopior av patientjournaler har funnits tillgängliga för vårdpersonalen.

LÄS MER: KLandstinget i förstärkningsläge

Bengt Sandén, chefsläkare i beredskap vid Akademiska sjukhuset, sade på fredagseftermiddagen att reservsystemen sannolikt kommer att tas i anspråk för driften även under helgen.

– Det försök att starta hela grundplattformen av Cosmic, alltså hela systemet, som gjordes på fredagseftermiddagen lyckades inte, men försöket gör det möjligt att ytterligare ringa in vilket eller vilka problem som finns och som måste åtgärdas, sade Bengt Sandén.

Tillgången till läskopior är begränsad eftersom belastningen på reservsystemen inte får bli för stor, och vårdpersonal har uppmanats vara restriktiva med att använda dem.

LÄS MER: Svårjobbat för vårdcentraler

Trots att man inte vet vad som orsakat haveriet tror man i nuläget inte att det rör sig om någon extern attack som gjort att journalsystemet ligger nere.

– Vi tror att problemet ligger på andra tekniska plattformer inom landstinget som Cosmic påverkats av. Men vi har inte fått några indikationer på att andra system är i riskzonen, säger Annemieke Ålenius, chef för det elektroniska patientsystemet i landstinget.

På fredagen blev effekterna av haveriet alltmer tydliga ute i verksamheterna. På Ekeby hälsocentral uppmanade man patienter att bara komma till drop in-mottagning om de hade akuta och brådskande ärenden. Redan bokade patienter togs emot. Tidsbokning och receptförnyelser fungerar inte, däremot går det att skriva remisser och recept på papper.

– Att Cosmic inte fungerar påverkar naturligtvis oerhört mycket. Informationen är knapphändig och sårbarheten i systemet är uppenbarligen oerhört stor, säger Mats Brolin, verksamhetschef på Ekeby hälsocenter.

Experter från HP och Microsoft hjälper landstingets it-personal med att försöka identifiera och åtgärda felen i Cosmic. Effekterna för länets sjukvård sammanfattas av Bengt Sandén:

– Det är vårt viktigaste arbetsverktyg som inte fungerar. Det innebär att arbetsbelastningen blir väsentligt högre. Men vår bedömning är att vi kan fortsätta att bedriva patientsäker vård, annars skulle vi inte göra det. Helgen är ett något mindre problem eftersom att färre använder sig av systemet då. Vår förhoppning är att det ska vara löst på måndag men vi har en långsiktig planering om problemen skulle kvarstå då, säger Bengt Sandén.