Olyckan inträffade när en cyklist körde in i en taxi. Inga personskador uppkom vid kollisionen.