UNT har i flera artiklar rapporterat om omorganisationer i Läkemedelsverkets ledning och stor personalomsättning i ledningsgruppen.
Nu är nya förändringar här. Från och med september leds myndigheten förutom av sin generaldirektör Christina Åkerman av vad som kallas en interimsorganisation, där fyra direktörer ansvarar för fyra olika områden av Läkemedelsverkets verksamhet. Samtidigt byts också ställföreträdande generaldirektör när Bengt Wittgren ersätter Enrique Arias, som haft positionen i bara ett år.

Före honom innehades titeln av Christian Ifvarsson, som efter sin sorti hårt kritiserat Christina Åkermans sätt att styra myndigheten. Det gäller inte minst de ständiga förändringarna i ledningen som enligt honom markant försvårade ett långsiktigt arbete. Men det här bytet var välplanerat och ett initiativ från den avgående Enrique Arias själv, säger han.
– Jag får mer ansvar för vår förvaltning och ekonomi nu och har bett om detta. En ställföreträdande generaldirektör ska kunna fokusera mer på våra kärnverksamheter, men det hinner inte jag med, säger Enrique Arias.
Omorganisationerna inom myndigheten lär fortsätta. Enrique Arias är nämligen ordförande i OUG, Organisationsutvecklingsgruppen, som sägs arbeta mot målet Läkemedelsverket 3.0.

I en anonym skrivelse från flera chefer, som UNT berättade om i våras, får de ständiga omorganisationer i ledningen som Christina Åkerman initierat hård kritik. Enrique Arias tycker att förändringarna är bra för myndigheten.
– Det kan se ut som om vi bara förändrar hela tiden, men det här gör oss starkare och mer attraktiva och vi förväntar oss att det bidrar till bättre hälsa i landet.