Det visar forskare vid Akademiska sjukhuset i en studie som kartlagt besöksmönstret för drygt 11 500 kvinnor och män som under ett kalenderår sökte vård vid akutmottagningen.
– Våra resultat talar för att det finns en liten grupp av mångsökare som i onödan belastar akuten för sina besvär. Hur de i stället bör tas omhand är en viktig uppgift att försöka lösa, säger akutklinikens chef överläkare Urban Säfwenberg.

2 300 eller 20 procent av de personer som under året sökte vård vid akutmottagningen gjorde det mer än en gång. En liten grupp gjorde mer än sex akutbesök. Besöksrekordet för en enda patient under året var 22 gånger.
– Trots att det bara var en halv procent av alla patienter som kom till akuten mer än sex gången svarade de för mer än fem procent av samtliga akutbesök under året, säger Urban Säfwenberg.

Att personer med svårare sjukdomar besöker akuten oftare än personer med tillfälliga besvär eller mindre allvarlig sjuklighet kan tyckas självklart. Men enligt forskarna finns detta ”självklara” samband mellan sjuklighet och antal besök bara upp till en viss gräns.
– Om de som sökte mest var svårast sjuka borde ju dödligheten på några års sikt ha varit allra högst i den gruppen. Men så var inte fallet, säger Urban Säfwenberg.
Visserligen var dödligheten på fem års sikt högre för dem som gjort två akutbesök än för dem som gjort bara ett, och högre för dem som gjort tre akutbesök än för dem som gjort två.

Men därefter bröts denna trend. För dem som gjorde fyra eller fem akutbesök under året var dödligheten på några års sikt lägre än för dem som gjorde tre akutbesök. För den lilla gruppen som gjorde sex eller fler besök låg dödligheten inte högre än för dem som gjorde ett enda akutbesök.
– Det var bara i en enda grupp som dödligheten fortsatte att stiga även efter det fjärde akutbesöket och det var bland patienter som sökte vård på grund av akuta bröstsmärtor, säger Urban Säfwenberg.

Det fanns också andra tillfällen när ett nytt akutbesök kunde vara en varningssignal. För patienter som blev inlagda på en vårdavdelning vid ett första akutbesök och som på nytt sökte akuten efter en vecka var dödligheten sexfaldigad jämfört med för patienter som varit inlagda en gång utan att därefter söka på nytt. Även för patienter som kom tillbaka till akuten inom tre dagar efter ett första akutbesök var dödligheten förhöjd, om än inte lika mycket.
– Även om man redan tidigare känt till att patienter som kommer till akutmottagningen ska tas på allvar har vi nu vetenskapligt kunnat visa detta samt fått en uppfattning om hur farligt det är. Det är tydligt att dessa båda grupper har en förhöjd risk för allvarlig sjukdom. Utifrån denna kunskap är det viktigt att värdera de symtom och fynd som dessa patienter uppvisar, säger Urban Säfvenberg.