Det visar forskare vid Akademiska sjukhuset i en studie som publiceras i facktidskriften British Journal of Surgery.
– Mycket talar för att den minskning av antalet akutoperationer för brustna pulsåderbråck som vi nu för första gången ser är en positiv effekt av satsningen på förebyggande operationer, säger kärlkirurgen Kevin Mani vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Studien bygger på uppgifter från det svenska kärlregistret Swedvasc om 16 000 operationer för bråck på stora kroppspulsådern under åren 1994 till 2010.
Under den tiden ökade antalet förebyggande operationer rejält, i synnerhet bland äldre. Bland personer över 80 år mer än fördubblades de.
 
Trots ökningen av operationer bland äldre klarar fler operationen utan några men.
– Detta har möjliggjorts av att vi fått en mer skonsam behandlingsmetod. I stället för att genomgå en stor och påfrestande öppen operation lagas pulsåderbråcket inifrån med en kärlprotes som förs in genom ett blodkärl från ljumsken, säger Kevin Mani.
Ökningen av antalet förebyggande operationer liksom satsningen under senare år på en allmän hälsokontroll av 65-åriga män för att upptäcka pulsåderbråck i buken görs för att i slutänden rädda liv.
Årligen dör cirka 800 personer i Sverige i en blödning till följd av att ett pulsåderbråck i buken brustit.