Sedan i höstas åker utbildningsminister Jan Björklund runt bland landets skolor för att diskutera de svenska elevernas sjunkande resultat i läsförståelse. På onsdagsförmiddagen kom turen till Flogstaskolan klass 3A.
– Jag ser Flogstaskolan som ett framgångsrikt exempel där läsförståelse har satts i centrum. Det är därför jag är här, sade han.
Efter högläsning ur Maria Gripe och efter att klassens elever gungat fram antal stavelser i ordet utbildningsminister pratade Jan Björklund om vikten av att läsa.

2008 inledde regeringen den så kallade läsa-, skriva- och räknasatsningen med målet att förbättra elevernas baskunskaper. Men samtidigt pekar flera internationella rankningar på att svenska skolbarns läsförståelse fortsätter att försämras. Jan Björklund förklarar detta med att förändringar tar tid.
– Det är gamla försyndelser som visar sig nu eftersom det länge har slarvats i den svenska skolundervisningen. Hade det funnits en snabblösning hade jag valt den.

Han beskriver svenska som skolans nyckelämne.
– Grunden läggs här, på lågstadiet. Vi måste strama upp undervisningen. Förstår du inte språket blir det svårt att klara av andra ämnen också.

Under Uppsalabesöket meddelade han också att regeringen föreslår en lagändring som innebär att kravet på att alla elever i årskurserna 6—9 ska få en skriftlig individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen slopas. Dessutom ska elever i årskurserna 1—5 bara få det en gång om året i stället för en gång per termin som i dag.

- Läraryrket har riskerats att förvandlas till alltför mycket av administration och byråkrati, säger utbildningsminister Jan Björklund till TT.

Han säger att det är möjligt att göra en förändring nu i och med att betygen flyttats ner till årskurs 6 och att det införts nationella prov i årskurs 3.

- Det innebär att behovet av annan skriftlig information minskar, säger Björklund.

Från lärarhåll välkomnas den slopade byråkratin.

- Detta är en glädjens dag. Dokumentationshysterin är borta, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund, till SVT:s Rapport.

Regeringen planerar att lägga en proposition i höst och tanken är att lagändringen ska träda i kraft vid årsskiftet.